ABSTRAKT KONST

“When you buy from an independent artist you are buying more than just a painting or a novel or a song. You are buying hundreds of hours of experimentation and thousands of failures. You are buying days, weeks, months, years of frustration and moments of pure joy. You are buying nights of worry about paying the rent, having enough money to eat, having enough money to feed the children, the birds, …the dog. You aren’t just buying a thing – you are buying a piece of heart, part of a soul, a private moment in someone’s life. Most importantly, you are buying that artist more time to do something they are truly passionate about; something that makes all of the above worth the fear and doubt; something that puts the life into living.” – Rebekah Joy Plett

 

Vad är abstrakt konst, abstrakt expressionism och contemporary art? 

FoKo Art to go har sammanställt detta på ett bra sätt. Nedan är saxat från deras hemsida.

“Abstrakt expressionism

Denna rörelse har sitt ursprung i Amerika på 1940-talet och blev populär på 1950-talet. Expressionismen kan sammanfattas i två huvudpunkter: frihet i yttrandeformen och strävan att utforska det undermedvetna. En grupp amerikanska konstnärer intresserade sig för ett arbetssätt som skulle förmå visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken. Många konstnärer som är förknippade med denna konstinriktning arbetade snabbt och målade med okonventionella metoder, som att hälla eller skvätta färg direkt på ytan, så chansen och olyckan skulle spela en betydelsefull roll i skapandet. Den abstrakta expressionismen blev officiellt erkänd 1951 genom en utställning på Museum of Modern Art i New York, kallad “Abstract Painting and Sculpture in America”.

Exempel: Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Ad Reinhardt

Abstrakt konst

Abstrakt konst – som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten, med tyngdpunkten på personliga uttryck.

Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Bakom all abstrakt konst ligger tanken att form och färg i sig själva kan påverka betraktaren att vara utan föreställande innehåll t.ex. siffror eller landskap. Ofta överdrivna eller förenklat tills de blir nästan oigenkännliga. Kubism – den första abstrakta konststilen på 1900-talet.