Nicklas Kristiansen är en självlärd abstrakt expressionist konstnär från Stockholm. Han började måla lite av en slump och fann ett oväntat intresse och kärlek för färg och form. På senare tid har allt fler upptäkt hans stora färgglada abstrakta målningar i akryl främst genom mun till mun vilket har gjort att Nicklas har kunnat fortsätta sin kreativa bana inom konsten. Nicklas målar abstrakt konst i en handfull olika stilar och nya tekniker utvecklas alltefter som tiden går, vilket innebär att det dyker upp varierande abstrakta konstverk kontinuerligt. “Det fina med abstrakt konst är att man kan experimentera sig fram till oväntade resultat. En tavla kan ibland målas om några gånger innan man blir helt nöjd. Detta ger tavlan personlighet och struktur. Det händer ibland att man fastnar med en målning och då får man ge den en paus innan man fortsätter. Den mest misslyckade tavlan kan ibland bli den absolut bästa i slutänden..”


Nicklas Kristiansen is a self-taught abstract artist from Stockholm, Sweden. He began painting during his paternity leave and found an unexpected interest in combining color and form. Since then, more and more people have discovered his large, colorful abstract paintings in acrylic. Nicklas paints abstract art in a handful different styles and new techniques are developed as time goes by which means that a variety of abstract artworks appear continuously. “The great thing about abstract art or abstract expressionism is that one can experiment during the process of painting with unexpected results. A painting can sometimes be painted a few times before you are completely satisfied. This gives the painting personality and structure. Sometimes you hit a wall and have to put the painting on a break, but the most failed paintings can sometimes be the absolute best ones.. ” Nicklas is represented by NYAgallery in New York where more of his works are available.

Vad är abstrakt konst, abstrakt expressionism och contemporary art?

FoKo Art to go har sammanställt detta på ett bra sätt. Nedan är saxat från deras hemsida.

Abstrakt expressionism

Denna rörelse har sitt ursprung i Amerika på 1940-talet och blev populär på 1950-talet. Expressionismen kan sammanfattas i två huvudpunkter: frihet i yttrandeformen och strävan att utforska det undermedvetna. En grupp amerikanska konstnärer intresserade sig för ett arbetssätt som skulle förmå visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken. Många konstnärer som är förknippade med denna konstinriktning arbetade snabbt och målade med okonventionella metoder, som att hälla eller skvätta färg direkt på ytan, så chansen och olyckan skulle spela en betydelsefull roll i skapandet. Den abstrakta expressionismen blev officiellt erkänd 1951 genom en utställning på Museum of Modern Art i New York, kallad “Abstract Painting and Sculpture in America”. Exempel: Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Ad Reinhardt

Abstrakt konst

Abstrakt konst – som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten, med tyngdpunkten på personliga uttryck. Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Bakom all abstrakt konst ligger tanken att form och färg i sig själva kan påverka betraktaren att vara utan föreställande innehåll t.ex. siffror eller landskap. Ofta överdrivna eller förenklat tills de blir nästan oigenkännliga. Kubism – den första abstrakta konststilen på 1900-talet.