top of page
Painting Studio

Om konstnären

Nicklas Kristiansen är en abstrakt konstnär från Stockholm. Han började måla under sin föräldraledighet och fann ett oväntat intresse av att kombinera färg och form. Sedan dess har fler och fler upptäckt hans stora färgglada abstrakta målningar i akryl.

 

Nicklas målar abstrakt konst i en handfull olika stilar och nya tekniker utvecklas allt eftersom. "Det fantastiska med abstrakt konst eller abstrakt expressionism är att man kan experimentera under skapandeprocessen med oväntade resultat. En tavla kan ibland målas om några gånger innan man är helt nöjd. Detta ger målningen personlighet, djup och struktur. Ibland kör man fast och måste sätta tavlan på paus, men även de mest misslyckade tavlorna kan ibland bli de absolut bästa.. ”

 

Nicklas representeras av NYAgallery i New York där fler av hans verk finns tillgängliga.

Vad är abstract konst, abstrakt expressionism och contemporary art?

 

Abstrakt expressionism

Denna rörelse uppstod i Amerika på 1940-talet och blev populär på 1950-talet. Expressionismen kan sammanfattas i två huvudpunkter: frihet i uttrycksform och strävan att utforska det undermedvetna. En grupp amerikanska konstnärer var intresserade av ett arbetssätt som skulle kunna visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken. Många konstnärer förknippade med denna konstriktning arbetade snabbt och målade med okonventionella metoder, som att hälla eller stänka färg direkt på ytan, så slumpen och olyckan skulle spela en betydande roll i skapandet. Abstrakt expressionism erkändes officiellt 1951 genom en utställning på Museum of Modern Art i New York, kallad "Abstract Painting and Sculpture in America". Exempel: Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Ad Reinhardt

.

Abstrakt konst

Abstrakt konst – som inte imiterar eller direkt skildrar yttre verklighet, med tonvikt på personligt uttryck. Vissa begränsar termen till att endast gälla icke-figurativ konst, där inga figurer eller igenkännbara motiv förekommer. Bakom all abstrakt konst ligger tanken att form och färg i sig kan påverka betraktaren att vara utan fantasieggande innehåll t.ex. siffror eller landskap. Ofta överdrivna eller förenklade tills de blir nästan oigenkännliga. Kubism – 1900-talets första abstrakta konststil.

Contemporary Art

Contemporary art eller samtidskonst är dagens konst, producerad under andra hälften av 1900-talet eller under 2000-talet. Samtida konstnärer arbetar i en globalt influerad, kulturellt mångfaldig och tekniskt utvecklande värld. Deras konst är en dynamisk kombination av material, metoder, koncept och ämnen som fortsätter den utmanande av gränser som redan var på gång under 1900-talet. Mångfald och eklektisk samtidskonst som helhet kännetecknas av själva avsaknaden av en enhetlig, organiserande princip, ideologi eller "-ism". Samtidskonsten är en del av en kulturell dialog som berör större kontextuella ramar som personlig och kulturell identitet, familj, gemenskap och nationalitet.

På engelska är modern och samtida synonymer, vilket resulterar i viss sammanblandning och förvirring av termerna modern konst och samtida konst av icke-specialister.

 

 

Här är lite favoritcitat:

Painting is easy when you don´t know how, but very difficult when you do - Edgar Degas

 

An artist is not paid for his labor but for his vision - James McNeill Whistler

 

Art is never finished, only abandoned - Leonardo Da Vinci

 

A man paints with his brains and not with his hands - Michelangelo

 

Learn the rules like a pro so you can break them like an artist - Pablo Picasso

 

Creativity takes courage - Henri Matisse

 

Every artist was first an amateur - Ralph Waldo Emerson

 

Good artists copy, great artists steal - Pablo Picasso

 

The only art I´ll ever study is stuff that I can steal from - David Bowie

 

It´s so fine and yet so terrible to stand in front of a blank canvas - Paul Cezanne

 

You don´t take a photograph, you make it - Ansel Adams

 

Art is not what you see, but what you make others see - Edgar Degas

 

I can´t Keep Calm because I´m an ARTIST

 

MODERN ART = I could do that + Yeah, but you didn´t

 

When I am in my painting, I´m not aware of what I´m doing - Jackson Pollock

 

All art is bad, but modern art is the worst - Joyce Cary

bottom of page